Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE VOORWAARDEN gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Download de meest recente METAALUNIE VOORWAARDEN in PDF formaat